foto druzstvo 01 small

AKTUALITY

Vážení družstevníci!

Jelikož členská schůze konaná 31.10.2016 nebyla usnášeníschopná, svoláváme náhradní členskou schůzi, která se bude konat 14.11.2016. Upozorňuji, že náhradní členská schůze je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů. Program na náhradní členskou schůzi naleznete zde.

Na schůzi budou již k dispozici výsledky výběrového řízení na opravu zatékání do garáží. Členská schůze vybere firmu, která bude opravu provádět. Navrhujeme započít s odstraněním dřevin z átrií ještě letos, vlastní oprava by proběhla na jaře 2017.

Zároveň tímto sděluji, že dnešním dnem končí mé členství v družstvu a podle našich stanov nemohu dále vykonávat funkci předsedy představenstva. S vašimi dalšími dotazy a žádostmi se prosím obracejte na ostatní členy představenstva.

JIří Šubr

Vážení družstevníci,

Zveme Vás na členskou schůzi našeho bytového družstva, která se bude konat 31.10.2016.

Pozvánku na členskou schůzi naleznete zde.

Vážení družstevníci, vzhledem k tomu, že řádná členská schůze nebyla usnášeníschopná, svoláváme Náhradní členskou schůzi, která se bude konat 14.6.2016. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu členů, přesto apelujeme na vaši účast, bude se rozhodovat o důležitých věcech, které se týkají nás všech.

Pozvánku na Náhradní členskou schůzi naleznete zde.

Zprávu o opravě zatékání do garáží naleznete zde.

Aktualizovaný návrh na rekonstrukci přístupového systému naleznete zde.

Zprávu k refinancování stávajících hypotečních úvěrů na domy A2, B2 naleznete zde.

Zprávu k soudnímu sporu s Intermou naleznete zde.

Vážení družstevníci, svoláváme pravidelnou Řádnou členskou schůzi, která se bude konat 31.5.2016.

Pozvánku na členskou schůzi naleznete zde.

Zprávu o opravě zatékání do garáží naleznete zde.

Návrh na rekonstrukci přístupového systému naleznete zde.

Vážení družstevníci,

předkládáme vám informaci o stavu plánované opravy zatékání do garáží.

Náhradní členská schůze dne 5.4.2016 rozhodla o realizaci opravy zatékání do garáží. Byla vybrána firma OSF 2000, v případě, že by tato firma z jakéhokoliv důvodu nebyla schopna opravu zrealizovat, bylo představenstvo družstva pověřeno, aby oslovilo druhou firmu v pořadí, což byla firma Top Design.

Firma OSF 2000 od své nabídky po podrobném seznámení s problémem zatékání do garáží odstoupila (z technologických důvodů) a druhá firma v pořadí Top Design rovněž odstoupila z výběrového řízení (důvodem byla naplněnost kapacity pro rok 2016).

Oprava zatékání do garáží se tedy letos realizovat nebude. Další postup bude projednán na plánované řádné členské schůzi.

Vážení družstevníci,

informujeme vás o plánované výměně osvětlení v kabinách všech výtahů. Stávající osvětlení bude nabrazeno úsporným LED osvětlením. Zároveň bude spínání osvětlení upraveno tak, aby kabina byla osvětlena pouze pokud je v provozu. Důvodem výměny osvětlení je snaha uspořit prostředky na elektrickou energii a náklady na opravy osvětlení. Vložené prostředky by se měly vrátit do 3 let.

Vedení družstva.